05 Kwiecień 2017 
 Sekcja Taekwondo olimpijskiego 
  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW   
31 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów WKS Grunwald Poznań. Przedstawiamy PROTOKÓŁ. I. Obecni : 22 delegatów II. Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wojskowego Klubu Sporto

31 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów WKS Grunwald Poznań. Przedstawiamy PROTOKÓŁ.


I. Obecni : 22 delegatów

II. Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów
Wojskowego Klubu Sportowego Grunwald Poznań :

1. Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów
3. Przyjęcie Porządku i Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów
4. Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności w 2016 roku
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Klubu
10. Przedstawienie planu zamierzeń i projektu budżetu Klubu na 2017 rok
11. Dyskusja
12. Przedstawienie projektu Uchwały Walnego Zebrania Delegatów
13. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Delegatów
14. Zakończenie Walnego Zebrania Delegatów
Otwarcia Walnego Zebrania dokonał Dyrektor Klubu Cezary Młynarczyk.
Stwierdził, iż nie ma quorum i ogłosił nowy termin Zebrania na godz. 17:15.
O wyznaczonym czasie zapoznał obecnych z celami Zebrania:
- podsumowanie działalności sportowej i organizacyjnej Klubu w 2016 roku
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Klubu za 2016 rok
- przedstawienie i zatwierdzenie projektu budżetu Klubu na 2017 rok.
Włodzimierz Miłek zgłosił kandydaturę Cezarego Młynarczyka na
przewodniczącego Zebrania. Powołano na sekretarza Zebrania Ewę Jakubowską.

W skład Komisji Mandatowej weszli:

- Krzysztof Brzeziński
- Mieczysław Chomicz
- Tomasz Peda

W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli:

- Sławomir Woźniak
- Piotr Krajewski
- Rafał Walczak

Przewodniczący Zebrania poinformował delegatów, że Jerzy Szypczyński zrezygnował
z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z §22 pkt.1 Statutu Klubu nowym członkiem Komisji został Wiktor Góralski.
Następnie zostało przedstawione sprawozdanie finansowe Klubu za 2016 rok oraz wyniki sportowe poszczególnych sekcji .

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Klubu za 2016 rok przedstawił zgromadzonym Waldemar Ząbek. Komisja Rewizyjna zarekomendowała delegatom udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu z działalności w 2016 roku.
Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący ogłosił dyskusję.
Waldemar Ząbek stwierdził, iż trzeba opracować kierunki działalności Klubu na następne lata.
Jerzy Raube zaproponował, aby Zarząd Klubu zorganizował zebranie członków Klubu odnośnie marketingu sportowego, z uwzględnieniem charakteru działalności i kierunków rozwoju poszczególnych sekcji.
Krzysztof Pokrywka przedstawił problemy związane z finansowaniem piłki ręcznej, a także przybliżył mechanizmy działające na styku współpracy z Urzędem Miasta w zakresie wspierania inicjatyw sportowych.
Rafał Walczak zaproponował rozwinięcie współpracy ze Szkołami Podstawowymi w celu szkolenia dzieci i młodzieży.
Wnioski z dyskusji zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu Zarządu Klubu.

Cezary Młynarczyk przedstawił plan zamierzeń i projekt budżetu Klubu na 2017 rok.

Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów została przyjęta jednogłośnie.
05 Kwiecień 2017 - WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  DELEGATÓW  05 Kwiecień 2017 - WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  DELEGATÓW  05 Kwiecień 2017 - WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  DELEGATÓW  

Sekcja Taekwondo Olimpijskiego powstała w 2006 roku, kiedy to Zarząd Wychowania Fizycznego i Sportu MON zlecił WKS Grunwald zorganizowanie sekcji .

Opiekę szkoleniową objął trener Soo Kwang LEE z kierownikiem sekcji Piotrem Krajewskim. Efektem tej współpracy był srebrny medal pierwszej zawodniczki Zespołu Sił Powietrznych - Aleksandry Uścińskiej na Wojskowych Mistrzostwach Świata CISM w Seulu. Sekcja zaczęła pozyskiwać nowych zawodników i tak do Zespołu trafili : Iwona Kosiorek, Natalia Rybarczyk i Łukasz Walkowiak.

W 2009r. nastąpiły zmiany w składzie sekcji - kierownictwo objął Maksym Bartkowiak, pożegnaliśmy Łukasza Walkowiaka i w 2010 r. powołana została Marina Swojak.

Rok 2010 należał do najbardziej udanych pod względem osiągnięć medalowych na arenie krajowej i międzynarodowej.

Do najważniejszych osiągnięć 2010 roku należy zaliczyć:

  • - srebrny medal Oli i brązowy Martiny na Wojskowych Mistrzostwach Świata CISM w Kanadzie oraz brązowy medal Mistrzostw Europy Iwony.

Poza tym dziewczyny wywalczyły złote medale Mistrzostw Polski w swoich kategoriach wagowych.

W 2011r. bardzo udany był start w V Wojskowych Igrzyskach Sportowych w Brazylii.

Srebrny medal zdobyła szeregowa Natalia Rybarczyk. Z kolei szeregowa Aleksandra Uścińska wywalczyła brązowy medal w taekwondo w kategorii do 62 kilogramów. Poznanianka przegrała tylko jedną walkę z aktualną wojskową mistrzynią świata, Brazylijką Aparecida Soares.

Możemy się też pochwalić zdobyczami medalowymi mocno obsadzonego turnieju międzynarodowego w Eindhoven (Holandia). Odbył się tam turniej Dutch Open, z którego to dziewczyny przywiozły trzy brązowe medale.

Teraz priorytetem są Mistrzostwa Świata w Korei i kwalifikacje Olimpijskie na Igrzyska w Londynie 2012r.

Ubiegły rok minął sekcji taekwondo pracowicie. Ciężko i sumiennie trenowaliśmy, a wysiłek zaowocował medalami we współzawodnictwie. Mamy złoty medal w mistrzostwach młodzików Artura Kurka. Złoto w Mistrzostwach Juniorów Młodszych Pauliny Szrejder i brąz Julii Gulik. Zaliczyliśmy też Ligę Wesołek Cup zdobywając przysłowiowy worek medali różnego kruszcu. Koniec roku zaowocował medalami w zawodach międzynarodowych Usedom Open. Na wyróżnienie, oprócz wyżej wymienionych zasługują Maciej Hetman, Wojtek Barański, Martynka Kurek (nasza najmłodsza zawodniczka), Weronika Wojciechowska. Zaliczyliśmy również dwa pokazy w SP51 osiedle Lecha oraz SP88 - oba cieszyły się dużym zainteresowaniem.


galeria/taekwondo/sukcesy/ galeria/taekwondo/sukcesy/ galeria/taekwondo/sukcesy/ 

 
 
 
galeria/taekwondo/sukcesy/ 
Agnieszka PRAUZIŃSKA